RODO i Polityka Prywatności

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych:

Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych będzie firma KNP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szpacza 18-20 Wrocław KRS 0000880692, REGON 388037778, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł. email: biuro@knpremium.pl tel: +48508150558

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod podanym powyżej adresem firmy

2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 508 150 558

3. w formie elektronicznej pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej